Strona Główna

Witamy Państwa na stronie internetowej Oficjalnego Biuletynu Państwowego Królestwa Skarlandu (OBP), hiszp.: Boletín Oficial del Estado del Reino de Scarlaña (BOE). Niniejszy biuletyn jest administrowany przez Ministerstwo Prezydencji Królestwa Skarlandu.

boe-liniaDERECHO NACIONAL :: PRAWO NARODOWE
boe-linia

STAN: AKTUALIZACJA

Narodowe Prawo Konstytucyjne – Ley Orgánica Constitucional Nacional Kodeksy - Codigos
Dekrety Królewskie – Real Decreto (Kod: RD)
Dekrety wydawane przez Jej Królewską Mość Królową Skarlandu i Seniora Rodu Królewskiego.
Wymiar Sprawiedliwości – Poder Judicial (Kod: PJ)
Wyroki sądów i trybunałów obejmujących jurysdykcją całe terytorium Królestwa Skarlandu.
Ustawy Kortezów – Ley de las Cortes Generales (Kod: LE, LEO)
Ustawy zwykłe i organiczne uchwalone przez Kortezy Generalne Królestwa Skarlandu.
Prawo Wyborcze – Derecho Electoral (Kod: DE)
Ordynacja wyborcza i zarządzenia wydawane przez Centralną Komisję Wyborczą.
Zarządzenia Rządu – Ordenanza del Gobierno (Kod: OG)
Zarządzenia wydawane przez Prezesa i Ministrów Rządu Narodowego.
Prawo Wojskowe – Derecho Militar (Kod: DM)
Zarządzenia władz wojskowych, rozkazy itp.
Prawo Międzynarodowe – Derecho Internacional (Kod: DI)
Traktaty i umowy międzynarodowe zawarte przez Królestwo Skarlandu.
Prawo Imigracyjne – Derecho de Inmigración (Kod: DIN)
Regulacja polityki imigracyjnej